Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej : RODO ) informujemy, iż :

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’ANTIDOTUM’’ Monika Rąpel z siedzibą ul. Do Gajówki 17, 43-502 Czechowice-Dziedzice ( dalej „”administrator’’ )
  • Osobą do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Monika Rąpel, z którą można skontaktować się telefonując pod numer: 796 346 162, pisząc na adres mailowy: fhu.antidotum@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji związanej z kupnem / sprzedażą samochodu.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art.6 ust.1 lit. C zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych )
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wypisania umowy kupna / sprzedaży bądź faktury / faktury vat marży na kupno / sprzedaż samochodu.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych ).
  • Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.